Autobazary v ČR

Přenechání leasingu na auto

Leasingem je v České republice označován finanční produkt, kterým můžeme financovat nějaké movité věci, většinou například automobil. Tento produkt se v České republice objevil teprve po roce 1989, avšak za několik let stačil poměrně rychle a účinně vyvinout.

Leasingů existuje několik druhů, přičemž obvykle rozlišujeme finanční leasing, operativní leasing, dále například zpětný leasing, kaptivní leasing a tak dále. Základním typem je však leasing finanční, kdy předmět, který je financován, je po celou dobu v majetku leasingové společnosti a teprve když se leasing celý pokryje, přechází věc do vlastnictví kupujícího.

Vlastnictví předmětu financování dokonale snižuje rizika leasingových společností. Riziko zničení při havárii nebo odcizeni je pokryto pojištěním havarijním. Toto havarijko má většinou nižší sazbu než pojištění individuální, protože leasingová společnost obvykle sjedná s pojišťovnou smlouvy výhodnější. Můžeme však také pojistit spoustu dalších věcí krom pojištění předmětu, například pojištění při ztrátě zaměstnání a tak podobně. Operativní leasing se od leasingu finančního liší v tom, že věc nájmu (nejčastěji vozidlo) zůstane ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy.

Je to kvůli tomu, že leasingová společnost pak může jednoduše započíst do splátek jenom rozdíl mezi zůstatkovou a pořizovací hodnotou věci nájmu.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Autobazary u nás a označen , , , . Záložka je zde.

Komentáře jsou uzavřeny.